"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng

Hiện trường các đối tượng đào, múc trộm đất, cát tại lô G - KCN Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đưa ra bên ngoài tiêu thụ. Ảnh: T.D
Hiện trường các đối tượng đào, múc trộm đất, cát tại lô G - KCN Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đưa ra bên ngoài tiêu thụ. Ảnh: T.D
Hiện trường các đối tượng đào, múc trộm đất, cát tại lô G - KCN Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đưa ra bên ngoài tiêu thụ. Ảnh: T.D
Lên top