Đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức, thầy giáo đi buôn thuốc lá

Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An chủ trì xét tuyển viên chức ngành giáo dục. Ảnh PV
Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An chủ trì xét tuyển viên chức ngành giáo dục. Ảnh PV
Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An chủ trì xét tuyển viên chức ngành giáo dục. Ảnh PV
Lên top