Đặt đèn tín hiệu giao thông ở dốc cầu, bất hợp lý và tiềm ẩn rủi ro

Lên top