Cà Mau:

Đất công bị lấn chiếm, môi trường ô nhiễm trầm trọng

Hầu hết nhà ven sông ở TP.Cà Mau xây sai phép, không phép. Ảnh: N.H
Hầu hết nhà ven sông ở TP.Cà Mau xây sai phép, không phép. Ảnh: N.H
Hầu hết nhà ven sông ở TP.Cà Mau xây sai phép, không phép. Ảnh: N.H
Lên top