Đang tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác với kinh phí dưới 500 triệu đồng

Công ty CP 456 tiến hành tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác. Ảnh: TT.
Công ty CP 456 tiến hành tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác. Ảnh: TT.
Công ty CP 456 tiến hành tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác. Ảnh: TT.
Lên top