Đang tháo dỡ thang máy dựng trái phép trong “siêu dự án” Gamuda Gardens

Thang máy dựng trái phép đang được tháo dỡ. Ảnh CN.
Thang máy dựng trái phép đang được tháo dỡ. Ảnh CN.
Thang máy dựng trái phép đang được tháo dỡ. Ảnh CN.
Lên top