Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đang rà soát từng trường hợp cụ thể vụ viên chức tại Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội

Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức biểu diễn xiếc. Ảnh: VOV
Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức biểu diễn xiếc. Ảnh: VOV