Đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Gần 70% dân số sẽ bị "đứng bên lề"?

Nếu quy định thời hạn đối với giấy chứng nhận đăng ký xe, mỗi năm sẽ rất nhiều phương tiện đang lưu hành phải làm lại, gia hạn giấy đăng ký gây phiền hà, tốn kém (ảnh: PK).
Nếu quy định thời hạn đối với giấy chứng nhận đăng ký xe, mỗi năm sẽ rất nhiều phương tiện đang lưu hành phải làm lại, gia hạn giấy đăng ký gây phiền hà, tốn kém (ảnh: PK).
Nếu quy định thời hạn đối với giấy chứng nhận đăng ký xe, mỗi năm sẽ rất nhiều phương tiện đang lưu hành phải làm lại, gia hạn giấy đăng ký gây phiền hà, tốn kém (ảnh: PK).
Lên top