Đăng ký khám chữa bệnh ở tuyến trung ương có được hưởng BHYT ở tuyến quận?

Lên top