Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đăng ký kết hôn phải có chứng chỉ tiền hôn nhân: Nhiều người ủng hộ

Đề xuất bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn nhân vào điều kiện đăng ký kết hôn trong luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: LĐO.
Đề xuất bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn nhân vào điều kiện đăng ký kết hôn trong luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: LĐO.
Đề xuất bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn nhân vào điều kiện đăng ký kết hôn trong luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: LĐO.
Lên top