Dân vùng lũ Quảng Trị: “5 ngày không hột cơm, lúa gạo ướt rồi còn chi mô”

Trao quà hỗ trợ cho người dân ở thôn Trung Đơn (xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ.
Trao quà hỗ trợ cho người dân ở thôn Trung Đơn (xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ.
Trao quà hỗ trợ cho người dân ở thôn Trung Đơn (xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top