Dân trồng rừng thì bị nhổ, giám đốc chiếm đất rừng được đền tiền tỉ?

Phía trước mốc chỉ giới là diện tích đất đã thu hồi và được đền bù, còn sau mốc chỉ giới là diện tích đất của ông Nguyễn Hồng Thái. Tuy nhiên, dù đã bị thu hồi, đã nhận tiền bồi thường nhưng ông Thái vẫn đang sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Phía trước mốc chỉ giới là diện tích đất đã thu hồi và được đền bù, còn sau mốc chỉ giới là diện tích đất của ông Nguyễn Hồng Thái. Tuy nhiên, dù đã bị thu hồi, đã nhận tiền bồi thường nhưng ông Thái vẫn đang sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Phía trước mốc chỉ giới là diện tích đất đã thu hồi và được đền bù, còn sau mốc chỉ giới là diện tích đất của ông Nguyễn Hồng Thái. Tuy nhiên, dù đã bị thu hồi, đã nhận tiền bồi thường nhưng ông Thái vẫn đang sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top