Dân tố phường ép nộp hơn 1,5 tỉ đồng tiền “tự nguyện”

6 hộ bốc thăm trúng lô đất dọc đường Cao Xuân Huy phải nộp thêm 300 triệu/hộ. Ảnh: TX
6 hộ bốc thăm trúng lô đất dọc đường Cao Xuân Huy phải nộp thêm 300 triệu/hộ. Ảnh: TX
6 hộ bốc thăm trúng lô đất dọc đường Cao Xuân Huy phải nộp thêm 300 triệu/hộ. Ảnh: TX
Lên top