Dân “tố” hồ nuôi tôm gây nhiễm mặn giếng nước sinh hoạt

Vợ chồng bà Chung bức xúc phản ánh việc nuôi tôm làm giếng nước sinh hoạt của gia đình bị nhiễm mặn. Ảnh: Trần Tuấn.
Vợ chồng bà Chung bức xúc phản ánh việc nuôi tôm làm giếng nước sinh hoạt của gia đình bị nhiễm mặn. Ảnh: Trần Tuấn.
Vợ chồng bà Chung bức xúc phản ánh việc nuôi tôm làm giếng nước sinh hoạt của gia đình bị nhiễm mặn. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top