Dân tố doanh nghiệp thi công Âu Kim Đài gây sụt lún, nứt nhà

Nhà thầu ép cọc, nạo vét lòng sông để thi công dự án Âu Kim Đài. Ảnh: NT
Nhà thầu ép cọc, nạo vét lòng sông để thi công dự án Âu Kim Đài. Ảnh: NT
Nhà thầu ép cọc, nạo vét lòng sông để thi công dự án Âu Kim Đài. Ảnh: NT
Lên top