Dân than trời vì mỏ đá bị biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp

Người dân sinh sống gần mỏ đá xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rất bức xúc, đã nhiều lần phản ánh tình trạng đổ trộm hàng trăm tấn rác nguy hại trong khu vực mỏ đã khai thác.
Người dân sinh sống gần mỏ đá xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rất bức xúc, đã nhiều lần phản ánh tình trạng đổ trộm hàng trăm tấn rác nguy hại trong khu vực mỏ đã khai thác.
Người dân sinh sống gần mỏ đá xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rất bức xúc, đã nhiều lần phản ánh tình trạng đổ trộm hàng trăm tấn rác nguy hại trong khu vực mỏ đã khai thác.
Lên top