Dân phản đối nâng đường vì sợ nhà bị ngập

Dự án sẽ được đổ một lớp bê tông dày 40 cm, sau đó thảm tiếp lớp một nhựa bên trên dày hơn 10 cm.
Dự án sẽ được đổ một lớp bê tông dày 40 cm, sau đó thảm tiếp lớp một nhựa bên trên dày hơn 10 cm.
Dự án sẽ được đổ một lớp bê tông dày 40 cm, sau đó thảm tiếp lớp một nhựa bên trên dày hơn 10 cm.
Lên top