Dân phản đối, chủ trang trại lợn đầu tư công nghệ tuần hoàn nước thải

Trại nuôi lợn giống của Công ty Đại Thành Lộc. Ảnh: Phúc Đạt
Trại nuôi lợn giống của Công ty Đại Thành Lộc. Ảnh: Phúc Đạt
Trại nuôi lợn giống của Công ty Đại Thành Lộc. Ảnh: Phúc Đạt
Lên top