Đàn ông và hoa

Ảnh minh hoạ: Lê Vi
Ảnh minh hoạ: Lê Vi
Ảnh minh hoạ: Lê Vi