Dân mỏi mòn đợi khu thiết chế tại chung cư giá rẻ Đà Nẵng

Vì không có nhà sinh hoạt cộng đồng nên người dân chỉ có thể họp dân tạm bợ hoặc làm các lễ tang bên ngoài hành lang. Ảnh: HL
Vì không có nhà sinh hoạt cộng đồng nên người dân chỉ có thể họp dân tạm bợ hoặc làm các lễ tang bên ngoài hành lang. Ảnh: HL
Vì không có nhà sinh hoạt cộng đồng nên người dân chỉ có thể họp dân tạm bợ hoặc làm các lễ tang bên ngoài hành lang. Ảnh: HL
Lên top