Dân lấn chiếm lòng đường họp chợ giữa trung tâm thành phố

Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường họp chợ giữa trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Trần Tuyên
Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường họp chợ giữa trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Trần Tuyên
Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường họp chợ giữa trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top