Dân kiện vì chính quyền cấp 2 cuốn sổ đỏ cho... 3 người

Chính quyền huyện Krông Năng cấp nhầm đất khiến người dân khiếu kiện kéo dài. Ảnh: Lin Xong
Chính quyền huyện Krông Năng cấp nhầm đất khiến người dân khiếu kiện kéo dài. Ảnh: Lin Xong
Chính quyền huyện Krông Năng cấp nhầm đất khiến người dân khiếu kiện kéo dài. Ảnh: Lin Xong
Lên top