Dân không nhận bồi thường, thuỷ điện sông Lô 8B tích nước cầm chừng

Thuỷ điện sông Lô 8B (Yên Sơn, Tuyên Quang) đang tích nước và vận hành thử.
Thuỷ điện sông Lô 8B (Yên Sơn, Tuyên Quang) đang tích nước và vận hành thử.
Thuỷ điện sông Lô 8B (Yên Sơn, Tuyên Quang) đang tích nước và vận hành thử.
Lên top