Dân không được vào siêu thị mua hàng, lãnh đạo TP. Vinh nói gì?

Người dân ở các phường Lê Mao, Cửa Nam, Lê Lợi và Đội Cung đến siêu thị Big C Vinh (phường Quang Trung) để mua hàng bị từ chối vì lý do họ ở phường khác. Ảnh: QĐ
Người dân ở các phường Lê Mao, Cửa Nam, Lê Lợi và Đội Cung đến siêu thị Big C Vinh (phường Quang Trung) để mua hàng bị từ chối vì lý do họ ở phường khác. Ảnh: QĐ
Người dân ở các phường Lê Mao, Cửa Nam, Lê Lợi và Đội Cung đến siêu thị Big C Vinh (phường Quang Trung) để mua hàng bị từ chối vì lý do họ ở phường khác. Ảnh: QĐ
Lên top