CẦN THƠ:

Dân “kêu trời” vì cơ sở nấu nhôm gây ô nhiễm

Cột khói bốc ra nhìn thấy rất rõ từ xa khi cơ sở tái chế nhôm hoạt động khiến dân bức xúc vì ô nhiễm. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cột khói bốc ra nhìn thấy rất rõ từ xa khi cơ sở tái chế nhôm hoạt động khiến dân bức xúc vì ô nhiễm. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cột khói bốc ra nhìn thấy rất rõ từ xa khi cơ sở tái chế nhôm hoạt động khiến dân bức xúc vì ô nhiễm. Ảnh: TRẦN TUẤN