Dân họp chợ tự phát, chợ huyện mới ế ẩm

Cảnh người dân họp chợ tự phát ở khu vực chọ cũ (Chợ Sơn) dù chợ này đã chấm dứt hoạt động 5 tháng qua. Ảnh: Trần Tuấn
Cảnh người dân họp chợ tự phát ở khu vực chọ cũ (Chợ Sơn) dù chợ này đã chấm dứt hoạt động 5 tháng qua. Ảnh: Trần Tuấn
Cảnh người dân họp chợ tự phát ở khu vực chọ cũ (Chợ Sơn) dù chợ này đã chấm dứt hoạt động 5 tháng qua. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top