Dân bức xúc vì giải tỏa hành lang giao thông kiểu “răng lược”

Cùng vi phạm, nhưng có ki ốt bị yêu cầu tháo dỡ, ki ốt khác thì không? Ảnh: QĐ
Cùng vi phạm, nhưng có ki ốt bị yêu cầu tháo dỡ, ki ốt khác thì không? Ảnh: QĐ
Cùng vi phạm, nhưng có ki ốt bị yêu cầu tháo dỡ, ki ốt khác thì không? Ảnh: QĐ
Lên top