Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi đánh người và “quyền lực” người của công chúng

Status kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng đã được hạ khỏi trang cá nhân.
Status kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng đã được hạ khỏi trang cá nhân.
Status kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng đã được hạ khỏi trang cá nhân.
Lên top