Đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM giãn cách xã hội

Đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM giãn cách xã hội. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn
Đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM giãn cách xã hội. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn
Đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TP.HCM giãn cách xã hội. Ảnh minh hoạ: Laodong.vn
Lên top