Đắk Lắk nhức nhối vấn nạn tin giả trong mùa dịch COVID-19

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk mời một cá nhân vi phạm hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 đến làm việc tại trụ sở. Ảnh: Kim Bảo
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk mời một cá nhân vi phạm hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 đến làm việc tại trụ sở. Ảnh: Kim Bảo
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk mời một cá nhân vi phạm hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 đến làm việc tại trụ sở. Ảnh: Kim Bảo
Lên top