Đắk Lắk: Khách hàng cùng ngành điện tiết giảm phụ tải trong mùa khô

Một số công trình điện mặt trời tại Cụm công nghiệp Buôn Hồ. Ảnh: Hương Cẩm
Một số công trình điện mặt trời tại Cụm công nghiệp Buôn Hồ. Ảnh: Hương Cẩm
Một số công trình điện mặt trời tại Cụm công nghiệp Buôn Hồ. Ảnh: Hương Cẩm
Lên top