Đài tưởng niệm liệt sĩ bị bao vây

Người dân đặt các ô buôn bán ở ngay Đài tưởng niệm. Ảnh: Thanh Liêm
Người dân đặt các ô buôn bán ở ngay Đài tưởng niệm. Ảnh: Thanh Liêm
Người dân đặt các ô buôn bán ở ngay Đài tưởng niệm. Ảnh: Thanh Liêm
Lên top