Đại Thủy nông Nậm Rốm được sửa chữa sau phản ánh của Lao Động

Một hạng mục của cống xả tràn điều tiết lũ đang được sửa chữa. Ảnh: Văn Thành Chương
Một hạng mục của cống xả tràn điều tiết lũ đang được sửa chữa. Ảnh: Văn Thành Chương
Một hạng mục của cống xả tràn điều tiết lũ đang được sửa chữa. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top