Đặc cách học sinh giỏi có IELTS là hợp lý

Quyết định đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho 70 học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh. Ảnh: TT.
Quyết định đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho 70 học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh. Ảnh: TT.
Quyết định đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho 70 học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh. Ảnh: TT.
Lên top