Đà Nẵng: Trung tâm Thể thao Mỹ An đã khắc phục sai sót

Kiểm tra hoạt động của Trung Tâm Thể thao Mỹ An sau phản ảnh của báo Lao Động cho biết, đơn vị đã khắc phục những sai sót. Ảnh: Hữu Long
Kiểm tra hoạt động của Trung Tâm Thể thao Mỹ An sau phản ảnh của báo Lao Động cho biết, đơn vị đã khắc phục những sai sót. Ảnh: Hữu Long
Kiểm tra hoạt động của Trung Tâm Thể thao Mỹ An sau phản ảnh của báo Lao Động cho biết, đơn vị đã khắc phục những sai sót. Ảnh: Hữu Long
Lên top