Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động làm sạch bãi biển

Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đà Nẵng tham gia làm sạch biển. Ảnh: BQL
Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đà Nẵng tham gia làm sạch biển. Ảnh: BQL
Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đà Nẵng tham gia làm sạch biển. Ảnh: BQL
Lên top