Đà Nẵng: Thang máy hỏng dù tháng nào cũng bảo trì khiến 4 người bị kẹt

Lên top