Đà Nẵng tăng cường phòng dịch COVID-19 ở trung tâm thương mại, siêu thị

Đà Nẵng tăng cường phòng, chống COVID-19 ở các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng tăng cường phòng, chống COVID-19 ở các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng tăng cường phòng, chống COVID-19 ở các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Ảnh: Thùy Trang
Lên top