Đà Nẵng, tản mạn những ngày phong tỏa

Đà Nẵng có nhiều khu vực bị hai tầng giới nghiêm. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng có nhiều khu vực bị hai tầng giới nghiêm. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng có nhiều khu vực bị hai tầng giới nghiêm. Ảnh: Tường Minh
Lên top