Đà Nẵng: Sở TNMT phản hồi vụ DN thuê đất sản xuất rồi phân lô bán nền

Lên top