Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường

Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường. Ảnh: Lê Phước
Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường. Ảnh: Lê Phước
Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường. Ảnh: Lê Phước
Lên top