Đà Nẵng: Rác thải, xà bần trên đường phố gây mất mỹ quan đô thị

Lên top