Đà Nẵng: Phố du lịch hóa tuyến phố nhếch nhác vì thi công ẩu

Lên top