Đà Nẵng nới lỏng nhiều hoạt động, nhưng chủ trương còn xa thực tiễn

Dù Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại, nhưng người dân vẫn còn khó khăn đi lại. Ảnh: T.C
Dù Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại, nhưng người dân vẫn còn khó khăn đi lại. Ảnh: T.C
Dù Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh trở lại, nhưng người dân vẫn còn khó khăn đi lại. Ảnh: T.C
Lên top