Đà Nẵng: Nhiều người khó tiếp cận gói hỗ trợ COVID-19 vì thủ tục "rườm"

Lên top