Đà Nẵng mở cửa lại ngay bãi tắm số 2-Mỹ Khê

Đà Nẵng đã cho mở cửa lại bãi tắm số 2-Mỹ Khê sau phản ảnh hiện tượng nhếch nhác của khu dịch vụ, đăng trên báo Lao Động (ảnh PV)
Đà Nẵng đã cho mở cửa lại bãi tắm số 2-Mỹ Khê sau phản ảnh hiện tượng nhếch nhác của khu dịch vụ, đăng trên báo Lao Động (ảnh PV)
Đà Nẵng đã cho mở cửa lại bãi tắm số 2-Mỹ Khê sau phản ảnh hiện tượng nhếch nhác của khu dịch vụ, đăng trên báo Lao Động (ảnh PV)
Lên top