Đà Nẵng giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, cơ sở cách ly trong dịch

Đà Nẵng giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, cơ sở cách ly trong dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, cơ sở cách ly trong dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, cơ sở cách ly trong dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top