Đà Nẵng: Giá thép tăng phi mã, nhiều nhà thầu gánh lỗ

Giá thép tăng từng ngày, nhà thầu Đà Nẵng chấp nhận chịu lỗ. Ảnh: Ha Long
Giá thép tăng từng ngày, nhà thầu Đà Nẵng chấp nhận chịu lỗ. Ảnh: Ha Long
Giá thép tăng từng ngày, nhà thầu Đà Nẵng chấp nhận chịu lỗ. Ảnh: Ha Long
Lên top