Đà Nẵng: Đường bong tróc sau lũ

Từng mảng đường bị bong thành lớp nhỏ như bánh tráng vỡ vụn. Ảnh: Hữu Long
Từng mảng đường bị bong thành lớp nhỏ như bánh tráng vỡ vụn. Ảnh: Hữu Long
Từng mảng đường bị bong thành lớp nhỏ như bánh tráng vỡ vụn. Ảnh: Hữu Long
Lên top