Đà Nẵng: Đề nghị tăng giá nước bị phản ứng

Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Cty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng hôm 5.7. Ảnh: H.X
Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Cty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng hôm 5.7. Ảnh: H.X
Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Cty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng hôm 5.7. Ảnh: H.X
Lên top